ร่วมมือภาครัฐสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับชาวนาไทย

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาโครงการประกันภัยข้าวนาปีต่อไป

ร่วมสนุกการจับรางวัล โดยการกรอก ชื่อ-ที่อยู่ ในคำถามข้อสุดท้าย

ตรวจสอบสถานะการประกันภัยข้าวนาปี

*เลขที่ใบรับรองประกันภัย ใช้เพื่อการยืนยันตัวตนของเกษตรกรเท่านั้น ระบบจะแสดงข้อมูลรายการใบรับรองประกันภัยที่เกษตรกรซื้อทั้งหมด